زیر دیپلم

استخدام نیروی مراقب کودک بصورت شبانه روزی در کرج

تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی جهت نظافت اماکن مسکونی و تجاری در کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار بامدرک دیپلم در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

به تعدادی خانم خانه دار با مهارت در آشپزی نیازمندیم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نیرو جهت کار در پارس کارواش در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی کارگر ساده در یک شرکت تولیدی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کارگاه طلاسازی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد تراشکار ترجیحا مجرد در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار آرگون و تراشکار در مشهد

تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر