حداقل دیپلم

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در شرکت پاداوا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت کار در شرکت پخش آرایشی در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فروش در گروه موبایل پارسیان در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت فنی مهندسی بام نقره ای در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/25
توضیحات بیشتر

استخدام منشی تلفنی جهت کار در تصفیه آب در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 5 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده دستفروش در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/22
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر فنی و با تجربه در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/18
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت پنبه ریز در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر