بی سواد

استخدام تعدادی نیرو جهت کار در پارس کارواش در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی کارگر ساده در یک شرکت تولیدی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کارگاه طلاسازی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد تراشکار ترجیحا مجرد در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار آرگون و تراشکار در مشهد

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو اقا در یک واحد تراشکاری در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام استادکار ماهر و نیمه ماهر MDF در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد نیمه ماهر جهت مکانیکی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/016/18
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب زیورآلات

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/23
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار و کارگر ساده در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/10
توضیحات بیشتر