بی سواد

استخدام نیروی مراقب کودک بصورت شبانه روزی در کرج

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی جهت نظافت اماکن مسکونی و تجاری در کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام راننده جرثقیل ۱۰ تن ماک در تبریز

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/04
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نیرو جهت کار در پارس کارواش در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی کارگر ساده در یک شرکت تولیدی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کارگاه طلاسازی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد تراشکار ترجیحا مجرد در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار آرگون و تراشکار در مشهد

تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو اقا در یک واحد تراشکاری در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر