کارشناسی

استخدام سازمان آموزشی کاگو در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/01/06
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم در یک مجتمع تولیدی در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار مسلط به برنامه حاسب ملی در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع غذایی جهت شرکت بازرگانی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر