کارشناسی

استخدام مترجم و ويراستار تمام وقت در دو استان

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1397/01/02
توضیحات بیشتر

استخدام برنامه نويس در شركت تاژان سيستم در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1397/01/02
توضیحات بیشتر

استخدام ۲ رديف شغلي در رادين فيدار فردا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام نقشه كش در شركت كاويان در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام برنامه نويس در شركت فن آوران درنويس در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار با حقوق ثابت در شرکت نیوشا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/12/28
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس ISMS در شرکت امن افزار گستر در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/12/28
توضیحات بیشتر