زیر دیپلم

استخدام فروشنده و بازاریاب پاره وقت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر خانم در بندر ماهشهر

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/28
توضیحات بیشتر

استخدام راننده با شرایط استثنایی در نت سی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام چندین بازاریاب شبکه ساز در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/17
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی جهت نظافت اماکن مسکونی و تجاری در کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار بامدرک دیپلم در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر