دیپلم

استخدام ويزيتور در شركت گلرنگ پخش شعبه هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/14
توضیحات بیشتر

استخدام جوشكار در تهران و هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام پرسشگر جهت شركت معتبر پژوهشي در سه استان

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/26
توضیحات بیشتر

استتخدام پلیس آقا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام قوه قضائیه در سال۹۶

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی آقا جهت کار در کارخانه موادغذایی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب و تایپیست خانم در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت پخش باران در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده و بازاریاب پاره وقت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر