دیپلم

استخدام فروشنده و بازاریاب پاره وقت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر

استخدام طراح و گرافیست مسلط به فتوشاپ و کرل در خوزستان

مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر

استخدام دیپلم یا فوق دیپلم کامپیوتر در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر

استخدام در یک شرکت معتبر در زمینه چاپ در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/26
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور مجرب جهت کار در نمایندگی پخش در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/07
توضیحات بیشتر