دیپلم

استخدام نیروی آقا جهت کار در کارخانه موادغذایی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب و تایپیست خانم در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت پخش باران در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده و بازاریاب پاره وقت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر

استخدام دیپلم یا فوق دیپلم کامپیوتر در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور مجرب جهت کار در نمایندگی پخش در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/07
توضیحات بیشتر