حداقل دیپلم

استخدام خانم جهت کار در انتشارات

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/10
توضیحات بیشتر

استخدام Skincare در کلینیک سیب سرخ در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام همکار خانم جهت پاسخگویی تلفنی در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام برقکار صنعتی و با تجربه در مشهد

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار و فرزکار با سابقه در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام نيروي فني ماهر در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد مکانیک ماهر یا برق کار در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مسلط به کار در تاکسی تلفنی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر