حداقل دیپلم

استخدام مدلینگ خانم برای لباس در تهران

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام فروشگاه‌های اریکه فرشتگان در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/23
توضیحات بیشتر

استخدام پرستار کودک در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/09
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی مجرب آشنا به نرم افزار هلو در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/29
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست کارمند بخش تبلیغات در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در شرکت پرشین دوخت ماشین در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام راننده با ماشین وانت بار و نیسان در فارس

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/17
توضیحات بیشتر