بی سواد

استخدام فروشنده و بازاریاب پاره وقت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر

استخدام چندین بازاریاب شبکه ساز در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/17
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی جهت نظافت اماکن مسکونی و تجاری در کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام راننده جرثقیل ۱۰ تن ماک در تبریز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/04
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نیرو جهت کار در پارس کارواش در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی کارگر ساده در یک شرکت تولیدی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کارگاه طلاسازی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد تراشکار ترجیحا مجرد در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر