استخدام دولتی

استخدام سازمان آتش نشانی در سال ۹۸ (اعلام نتایج)

تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1398/11/10
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند پشتیبانی و فروش در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/06
توضیحات بیشتر

استخدام قرارگاه خاتم الانبیا در سال ۹۵

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۵

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/12
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند اداری خانم مسلط به آفیس در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/17
توضیحات بیشتر

استخدام هلال احمر ایران در سال ۹۵

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/15
توضیحات بیشتر

استخدام گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۵

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
توضیحات بیشتر