یزد

استخدام تراشکار ماهر در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/09/21
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند فروش در شرکت مهندسی معتبر در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/27
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در یک شرکت بازرگانی در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/27
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس معمار آقا جهت کار در کابینت سروش در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/19
توضیحات بیشتر

استخدام مربی جهت کار در مهد کودک در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/19
توضیحات بیشتر

استخدام فوق دیپلم و لیسانس مکانیک جهت شرکت در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/19
توضیحات بیشتر