گیلان

استخدام خانه طراحی آرتاژ در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 1 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس عمران آقا جهت سرپرست کارگاه در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر

استخدام کارآموز یا فارغ التحصیل وکالت یا مدیریت در رشت

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم آشنا به نرم افزار هلو در شهر رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/10
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس برق جهت سرپرستی کارگاه در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/30
توضیحات بیشتر

استخدام مدرس آقا جهت تدریس زبان در آموزشگاه در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/28
توضیحات بیشتر