گیلان

استخدام طراح در مرکز چاپ و لیزر پارسه در رشت

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس حسابدار در یک شرکت معتبر در شهر رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام آموزشگاه فنی و حرفه ای نقش خیال در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب با شرایط عالی در یک شرکت معتبر در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر

استخدام معمار در یک شرکت فنی و معماری معتبر در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/23
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافیک در یک کانون تبلیغاتی معتبر در رشت

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/22
توضیحات بیشتر