کرمان

استخدام انجمن پسته ایران در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت لبنیات بستنی دومینو در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت امور دفتری در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام سالن دار با روابط عمومی بالا در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در شرکتی معتبر در جنوب کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/04
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک شهروند در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به اتوکد و ۳D در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در کارخانه کارا پلاستیک در سیرجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فروش مجرب در شهر کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر