قزوین

استخدام ویزیتور در شرکت پنبه ریز در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر

استخدام فوق دیپلم یا لیسانس برق در شرکتی معتبر در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/09
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس برق در یک گروه مهندسی در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح ایندیزاین کار جهت انتشارات معتبر در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار صنعتی در قزوین

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/24
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/12
توضیحات بیشتر