فارس

استخدام دستیار دندانپزشک با سابقه کار در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فروش جهت دفتر معماری در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار مسلط به امور بازرگانی در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در گرانیت سرای فارس در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام حراست در شرکت هخامنش در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فروش در شرکت zoodfood در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/05
توضیحات بیشتر

استخدام منشی ، استادکار پرس و وکیوم در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/22
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر مالی،اداری در یک شرکت معتبر در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/22
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم در صدرا شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر