زنجان

استخدام فروشنده جهت فروشگاه کیف و کفش در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کار در تولیدی پوشاک در زنجان

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام مرکز مشاوره کودک و نوجوان آتیه در زنجان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور مجرب آقا و خانم در شهر زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/02
توضیحات بیشتر

استخدام بازرس در البرز،زنجان،قزوین و اردبیل

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر