البرز

استخدام منشی جهت کار در دفتر مدیر عامل در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 9 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی مشاور جهت امور ملکی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 11 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر جهت مدیریت دفتر تالار در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 11 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس مددکاری مسلط به آفیس در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 1 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش با قدرت مذاکره بالا در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش با تجربه در حوزه IT در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار مجرب خانم در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام انباردار آشنا به کلیه امور انبارداری در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم مسلط به امور مالیاتی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام برنامه نویس مسلط به #c و sql در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 6 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در شرکت تجهیز گستر کوروش در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر