البرز

استخدام طراح پاره وقت مسلط به فتوشاپ و کرل در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 42 دقیقه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/30
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند ۳D کار در شرکت پرگاس تندیس البرز

محل:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت صنعتی جهان بهنام در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم جهت کار در کالای خواب در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام مجتمع آموزش سپهر سخن در شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس معمار مسلط به فتوشاپ، وی ری در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام فوق دیپلم شیمی در بخش تولید در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس روابط عمومی با سابقه کار مفید در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در یک شرکت صنعتی در استان البرز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر صنعتی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/26
توضیحات بیشتر

استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/25
توضیحات بیشتر