استان ها

استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان در سمنان

محل:
تاریخ انتشار: 7 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت کار در دفتر مدیر عامل در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 7 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام اتوکد کار جهت یک شرکت فنی و مهندسی در اهواز

تاریخ انتشار: 7 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان در گیلان

محل:
تاریخ انتشار: 8 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام کاربر سیستم در شرکت پخش موادغذایی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در شرکت مشاور معماری و شهرسازی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت پخش باران در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی معماری در شرکت فن آوری نانو در مشهد

تاریخ انتشار: 8 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی مشاور جهت امور ملکی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر جهت مدیریت دفتر تالار در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 9 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر