آذربایجان شرقی

استخدام حسابدار و مسئول فروش در تبریز

تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/21
توضیحات بیشتر

استخدام منشی با روابط عمومی بالا در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ماهر در شرکت رز آرا آسیا در تبریز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام مسئول تامین قطعات در شرکت کولیس در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر