بندر عباس

استخدام آقا و خانم جهت فروشگاه فِرس در بندرعباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام كارشناس فروش خانم و آقا در بندرعباس

تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/11
توضیحات بیشتر