یزد

استخدام وزارت نیرو

محل: -
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1398/11/04
توضیحات بیشتر

استخدام معاون درمان و اجرايي در بيمارستاني در يزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فروش در خانه هنرمندان قالیباف در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مسلط به زبان انگلیسی

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/19
توضیحات بیشتر