یزد

استخدام کارشناس فروش در شرکتی معتبر در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 7 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت تجهیزات ساختمانی آسایش در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 1 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/12
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به ۳max در شرکت ساختمانی در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام مسئول انبار آقا در یک شرکت معتبر تولیدی در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس معدن، انبار دار و سرویسکار مکانیک در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خط تولید کارخانه در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در نمایشگاه نرده استیل در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/16
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت فروشگاه تزئینات ساختمانی در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/16
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در یک شرکت معتبر نرم افزاری در یزد

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/14
توضیحات بیشتر