یزد

استخدام مدير فروش در شركت حلواي كوير يزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/14
توضیحات بیشتر

استخدام پرستار کودک در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/09
توضیحات بیشتر

استخدام طراح ماشین های هیدرولیکی و مکانیکی آقا در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/20
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فروش در شرکتی معتبر در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت تجهیزات ساختمانی آسایش در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/12
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به ۳max در شرکت ساختمانی در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام مسئول انبار آقا در یک شرکت معتبر تولیدی در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/03
توضیحات بیشتر