گیلان

استخدام نیرو در شرکت پخش مواد غذایی در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/11
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم جهت کار در بوتیک در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/11
توضیحات بیشتر

استخدام خانم طراح آشنا به طراحی و نقاشی دیواری در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/11
توضیحات بیشتر

استخدام شاطر نانوایی بربری در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در شرکت پخش مواد غذایی سون در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده تلفنی خانم در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب خانم در کانون تبلیغاتی معتبر در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در شرکت کیوی گارانتی در رشت

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر