گیلان

استخدام حسابدار و مسئول فروش در شركت پخش گيل

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/08/15
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم در یک مجتمع تولیدی در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت یستکو در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر