گیلان

استخدام بازارياب آقا و خانم در گروه غذايي درنا در گيلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/06
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب اسپيلت آقا در شركت يستكو در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم و آقا در شركت پخش مواد غذايي در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/24
توضیحات بیشتر