گیلان

استخدام مدير فروش آقا و خانم جهت شركت وين ست در گيلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1397/02/16
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار آقا جهت شركت معتبر پخش دارو در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/27
توضیحات بیشتر

استخدام بازارياب آقا و خانم جهت گروه غذايي درنا در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/20
توضیحات بیشتر