گیلان

استخدام حسابدار خانم در یک مجتمع تولیدی در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت یستکو در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام مشاور تحصیلی در موسسه آموزشی ونوس در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام فتوشاپ کار جهت کار در آتلیه راحیل در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت منشی و دستیار دندانپزشکی در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی فروشنده خانم در فروشگاه های تگین در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/03
توضیحات بیشتر