گلستان

استخدام كارشناس فروش جهت بيمه سامان درگلستان

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/10/28
توضیحات بیشتر

استخدام طراح جهت طراحی لوگو، بنر و تبلیغات در گرگان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر در گرگان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام جهت بازاریابی و فروش در سطح شهر گرگان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/14
توضیحات بیشتر

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در دفتر پخش در گرگان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/24
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر جوشکار در گرگان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات بیشتر