کهگیلویه و بویراحمد

استخدام خیاط جهت دوخت روبالش در یاسوج

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات بیشتر

اعطاي نمايندگي شاتل در گچساران و باشت

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/16
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت انجام امور دفتري در یاسوج

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/14
توضیحات بیشتر