کهگیلویه و بویراحمد

آزمون استخدامی بانک صادرات

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/10/30
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط جهت دوخت روبالش در یاسوج

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات بیشتر