کرمان

استخدام نیروی دفتری خانم در شهر کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/26
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم آشنا به حسابداری در شهر کرمان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/26
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی ماهر جهت کارخانه پنجره دوجداره در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/21
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب ماهر دوربین مداربسته در سیرجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/15
توضیحات بیشتر