کرمان

استخدام نیرو با تحصیلات برق در یک شرکت تولیدی در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خانم مسلط به نرم‌افزار حسابداری در سیرجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/23
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در بازرگانی رکن‌ الدینی در سیرجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/23
توضیحات بیشتر

استخدام پرستار خانم به صورت شبانه‌روزی در سیرجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/23
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب حضوری در مهرگان مشرق زمین در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/16
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش مجرب خانم در شهر کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/14
توضیحات بیشتر