کرمانشاه

استخدام بازاریاب در شرکت پخش لوازم برقی در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/15
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در گروه مهندسین مشاور صنعتی در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب جهت فروش محصولات نانو در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر