کردستان

استخدام مدیر فنی در شرکت صنایع کاشی کسری واقع در سنندج

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/05
توضیحات بیشتر

استخدام كاردان برق يا مكانيك در سنندج

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در سنندج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/04
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم جهت کار در پوشاک فروشی در سنندج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/01
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در نمایندگی محصولات ترشی در سنندج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/01
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب خانم جهت امور بیمه در سنندج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/01
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم در بانه

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/26
توضیحات بیشتر

استخدام چند خانم جهت کار فروش تلفنی در شهر بانه

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/20
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرست و مدیر و کارمند دفتر در کردستان

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/20
توضیحات بیشتر