هرمزگان

استخدام یک صندوقدار و دو کارگر در فست فود در قشم

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم در بندر عباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم در بندرعباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
توضیحات بیشتر

استخدام جهت کار در سفره خانه سنتی در بندرعباس

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم بندرعباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی راننده با وانت جهت همکاری در بندرعباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
توضیحات بیشتر

استخدام مکانیک و جلوبندی ساز در بندر عباس

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب MDF و نصاب سقف کاذب در بندر عباس

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/9/18
توضیحات بیشتر

استخدام پرستار کودک و انجام امور منزل در بندرعباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات بیشتر