هرمزگان

استخدام کارشناس صنایع غذایی در بوشهر و هرمزگان

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب کابینت ام دی اف در بندرعباس

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/18
توضیحات بیشتر

استخدام راننده پایه یک با کارت هوشمند در بندرعباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/16
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در تاکسی تلفنی پرواز در بندرعباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/16
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خانم در شرکت فانوس در بندرعباس

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر