هرمزگان

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار تیزپرداز در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/21
توضیحات بیشتر

استخدام انباردار در دفتر فروش الکترونیکی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم و آقا در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار آشنا به نرم افزار هلو در هرمزگان

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش مواد غذایی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به اتوکد و ۳dmax در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در شرکت پخش مواد غذایی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر