هرمزگان

استخدام آتش نشان در استان هرمزگان

تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/18
توضیحات بیشتر

استخدام ويزيتور در شركت گلرنگ پخش شعبه هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/14
توضیحات بیشتر

استخدام جوشكار در تهران و هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به اتوکد و ۳DMAX در بندر عباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار تیزپرداز در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/21
توضیحات بیشتر

استخدام انباردار در دفتر فروش الکترونیکی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم و آقا در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار آشنا به نرم افزار هلو در هرمزگان

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر