هرمزگان

استخدام صندوقدار آشنا به نرم افزار هلو در هرمزگان

تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش مواد غذایی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به اتوکد و ۳dmax در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در شرکت پخش مواد غذایی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس شیمی محض یا کاربردی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/08
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خانم آشنا به کورل یا فتوشاپ در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/08
توضیحات بیشتر

استخدام مربی جهت کار در مهد کودک در هرمزگان

تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/08
توضیحات بیشتر