مرکزی

استخدام ویزیتورحرفه ای در پخش مواد غذایی در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم در پوشاک زنانه در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم جهت کار در سوپر مارکت در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام خانم در شرکت پیمانکاری دیوان خدمات در اراک

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام خانم فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب حضوری خانم و آقا در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب خانم یا آقا در شرکت پویا پخش در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام همکار آموزشی در آموزشگاه رهنمود در اراک

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام تصویر بردار خانم در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام خانم بصورت نیمه وقت و تمام وقت در اراک

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر