قزوین

استخدام ویزیتور و پروموتور در شرکت مهرتاش در قزوین

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم در شرکت برج پوشش آپادانا در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس تغذیه جهت ویزیت علمی داروخانه در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/23
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرست فروش جهت پخش موادغذایی در قزوین

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب با سابقه فروش موادغذایی در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/15
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو آشنا به امور کامپیوتر و فروش در قزوین

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/15
توضیحات بیشتر