قزوین

استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/12
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت HSE در استان قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی افسر ایمنی جهت پروژه راه آهن کرج – قزوین

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در بازرگانی مقدم در شهر صنعتی البرز در قزوین

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/02
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در بازرگانی کاشی و سرامیک مقدم در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام بازرس در البرز،زنجان،قزوین و اردبیل

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر