فارس

استخدام خانم جهت کار در فروشگاه در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند و کار در منزل در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام کنتاکی کار و پیتزا زن ماهر در KFC در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم ترجیحا رشته ی معماری یا عمران در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش در یک شرکت بزرگ تولیدی در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/29
توضیحات بیشتر