فارس

استخدام كارخانجات كاشي و سراميك حافظ در استان فارس

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/17
توضیحات بیشتر

استخدام مدير فروش آقا در شركت به نما استان فارس

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/14
توضیحات بیشتر

استخدام كارمند انبار و اپراتور انبار در شيراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام راننده با ماشین وانت بار و نیسان در فارس

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/17
توضیحات بیشتر

استخدام طراح و گرافیست جهت کانون تبلیغاتی در شیراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت مهندسی ارسنگان در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر