سراسری

استخدام مترجم بصورت غیرحضوری و دورکاری در ۷ استان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/05
توضیحات بیشتر

جذب نیرو توسط بزرگترین هولدینگ خصوصی کشور

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت پتروشیمی مارون سال ۹۵

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/03
توضیحات بیشتر