زنجان

استخدام بازاریاب در شرکت فن آوا در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی مجرب آشنا به نرم افزار هلو در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/29
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در دپارتمان زبان لید در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/27
توضیحات بیشتر

استخدام پخش موادغذایی و بهداشتی روزبه در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/27
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی کار جهت کار در فروشگاه ارغوان در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/15
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت کار در آموزشگاه در شهر زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر