خوزستان

استخدام صندوقدار خانم در رستوران کاریسنو در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی فنی در ایران خودرو شعبه اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش آقا در یک شرکت بازرگانی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/30
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده در مجموعه ساتیار سیستم در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام سالن دار خانم با فن بیان بالا در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت عالیس شعبه استان خوزستان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/30
توضیحات بیشتر

استخدام عکاس و طراح حرفه ای خانم در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام مکانیک خودرو مسلط به کامپیوتر در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند فروش در یک فروشگاه معتبر در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر