خوزستان

استخدام ویزیتور مجرب جهت کار در نمایندگی پخش در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/07
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس تکنولوژی آموزشی در اهواز

تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در پخش دنا در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده آقا در یک مجموعه معتبر در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/02
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر خانم در بندر ماهشهر

تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/28
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت امور منشیگری و فروش در شهر اهواز

تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/25
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع در شرکت صنایع غذایی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار آشنا به حسابهای تولیدی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر