خوزستان

استخدام شرکت اکسین چسب در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/12/23
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند بخش انبار و لجستیک در اهواز

تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام طراح و گرافیست مسلط به فتوشاپ و کرل در خوزستان

مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/30
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو مسلط به لیتوگرافی و کامپیوتر در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت کار در یک دفتر فنی و مهندسی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس برق قدرت یا برق صنعتی در اهواز

تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار با سابقه معتبر در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/21
توضیحات بیشتر