خراسان رضوی

استخدام تعدادی بازاریاب با تجربه در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/02
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو آشنا به فتوشاپ در مشهد

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/02
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند آشنا به WORD و EXCEL در شهر مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر