خراسان رضوی

استخدام کارمند آشنا به WORD و EXCEL در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار حرفه ای در شرکت رنگ توزیع در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم در گروه معماری نماد در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار مسلط به کامپیوتر در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار آشنا به تولیدی و بازرگانی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار تمام وقت جهت کار در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار و منشی خانم جهت همکاری در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر