خراسان رضوی

استخدام طراح آشنا به نرم افزار کورل در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام اپراتور نرم افزاری در شرکتی معتبر در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام انباردار در یک شرکت تولیدی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت رخ پلاستیک توس مشهد

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی حرفه ای مسلط به فروش در مشهد

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/21
توضیحات بیشتر

استخدام فتوشاپ کار خانم جهت کار در آتلیه در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/21
توضیحات بیشتر