بوشهر

استخدام منشی رایانه خانم در بوشهر

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام لوله کش،برق کار و نصاب کولر در بوشهر

محل:
مهارت: - -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام ناخن کار حرفه ای در انستیتو کاشت ناخن در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح و عکاس خانم جهت کار در آتلیه کودک در بوشهر

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده با تجربه در فروشگاه بچه گانه در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست حرفه ای خانم در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه عینک در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر

استخدام دوزنده ماهر پوشاک زنانه در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر

استخدام راننده خانم جهت کار در آژانس بانوان آفتاب در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر

استخدام کمک آشپز جهت همکاری در بیرون بر در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر