بوشهر

استخدام کارشناس صنایع غذایی در بوشهر و هرمزگان

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
توضیحات بیشتر

استخدام راننده با خودرو تاکسی بیسیم کنگان ۱۸۳۰ در کنگان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/18
توضیحات بیشتر

استخدام خانم با تجربه در فروشندگی جهت مزون عروس در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس مکانیک مسلط به کتیا در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم در فروشگاه مواد غذایی در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی رایانه خانم در بوشهر

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر