البرز

استخدام مهندس صنایع آشنا به مباحث iso و hse کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام بازرس کنترل کیفیت در یک شرکت معتبر در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام خانم سرپرست تضمين كيفيت در كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام كارشناس كنترل كيفي در كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرستي بخش بامدرک کارشناسی شیمی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام دندانپزشک مجرب در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار مسلط به جوشکاری با الکترود در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند اقا مسلط به زبان انگلیسی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام بهیار و ماما جهت کار در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام فوری راننده ایسوزو در محمد شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/05
توضیحات بیشتر