البرز

استخدام مسئول دفتر در شرکت آپتوس در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/14
توضیحات بیشتر

استخدام دندانپزشک در دندانپزشکی الماس در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام پزشک عمومی جهت کار در مجتمع پزشکی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام ۲۷۰ مترجم غیرحضوری در تهران و کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس صادرات،کارشناس خرید داخلی در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/11
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس مکانیک جهت R&D و QC در کمالشهرکرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو مسلط به نرم افزار هلو و بارکدخوان در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت گروه صنایع شفا فارمد در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر