اصفهان

استخدام تايپيست خانم و آقا جهت يك شركت معتبر در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1396/12/06
توضیحات بیشتر

استخدام ۲ رديف شغلي آقا در توليدي رحيم زاده در اصفهان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/12/01
توضیحات بیشتر