نظافتچی

استخدام حسابدار و نظافتچی در اهواز

تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/1
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نظافتچی جوان جهت همکاری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر