نظافتچی

استخدام شرکت حمل و نقل راه روشن در اهواز

تاریخ انتشار: 6 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی جهت نظافت اماکن مسکونی و تجاری در کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار و نظافتچی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/1
توضیحات بیشتر