نصاب

استخدام نصاب حرفه ای سیستم اعلام و اطفا حریق در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی متخصص و نصاب ام دی اف در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام چند ردیف شغلی در دفتر ساختمانی در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب سیستم های ایمنی حفاظتی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/22
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب کابینت ام دی اف در بندرعباس

تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/18
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب دوربین های مداربسته و دزدگیر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب حرفه ای کابینت در محدوده شمال تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/05
توضیحات بیشتر