مهندس برق

استخدام مهندس برق خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس برق با سابقه طراحی تاسیسات برقی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/04
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر